http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

พีพี ไพร์ม : โครงการเด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี 2562


ชื่อโครงการ : พีพี ไพร์ม : โครงการเด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี 2562
ชื่อองค์กร : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : โดยกลุ่มบริษัทภายใต้การลงทุนของ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน ได้แก่ 1.บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2.บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด ธุรกิจพลังงานสะอาด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน Geothermal และพลังงานลมในประเทศญี่ปุ่น 3.บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซีเนส จำกัด การลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ทั่วโลกที่เติบโตเร็ว ผ่านนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนและเศรษฐกิจ
เว็บไซต์ : www.ppprime.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
โครงการเด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี ประจำปี 2562 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ตลอดจนให้เด็กรู้จักหน้าที่ของของตน อยู่ในระเบียบวินัยอันดี มีจิตอาสา เพื่อที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาชาติต่อไปในอนาคต
รายละเอียด :

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการเด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี ประจำปี 2562 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดแพชรบุรี โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ตลอดจนให้เด็กรู้จักหน้าที่ของของตน อยู่ในระเบียบวินัยอันดี มีจิตอาสา เพื่อที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาชาติต่อไปในอนาคต โดยภายในงาน ได้มีการจัดกิจกรรมสันทนาการให้เด็กๆ ได้ร่วมสุนก พร้อมของรางวัลเสริมสร้างพัฒนาการมากมาย เช่น จักรยาน, ชุด Lego, ชุดแป้งโดว์ เป็นต้น ตลอดจนมีบริการอาหาร และเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน นอกจากนี้ยังร่วมมอบของขวัญแก่โรงเรียนที่อยู่ในบริเวณสถานประกอบการของบริษัทฯ ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม, โรงเรียนบ้านดอนจั่น จ.สมุทรสงคราม, โรงเรียนบ้านยางงาม, โรงเรียนบ้านหน้าควน, เทศบาลตำบลบางเหรียง จ.สงขลา, โรงเรียนบ้านหนองชุมพล และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 #พีพีไพร์มสร้างสรรค์พลังเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน #EmpoweringForSustainability 
--------------------------------------------------- 
สามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของ "พีพี ไพร์ม" ได้ที่ช่องทาง 
Facebook : https\://www.facebook.com/ppprime2018/ 
Website : www.ppprime.co.th 
Youtube : PP PRIME CHANNEL : https\://www.youtube.com/channel/UCU3Y892XZylU_7Y6PBHZ5eg #PPPRIME #PPPM #THAILUXE_THAILAND

17-01-2019 08:58

aphondaworathan